Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2013

flower-power

When You Try to do Magic:

lolzpicx:

Expectations:

image

Reality:

image

(Source: mynotsomajesticdailylife, via lolsofunny)

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viakasika kasika

December 05 2013

flower-power
7924 b15b
Reposted fromlenka024 lenka024 viadenim denim
flower-power
Wyobraź sobie, że zdobyłaś nagrodę w konkursie:
Każdego ranka na Twoim koncie pojawi się 86 400 zł.
Nagroda ta ma jednak określone zasady,
tak jak w każdej grze.
Pierwsza zasada jest taka,
że wszystko to, czego nie wydasz w ciągu dnia,
będzie Ci zabrane,
nie możesz także przelać pieniędzy na inne konto.
Druga zasada jest taka,
że bank może zakończyć grę bez ostrzeżenia,
w każdej chwili może powiedzieć:
to koniec i zamknąć konto bez oferowania nowego.
Co byś zrobiła?
Zakładam, że kupiłabyś wszystko, czego pragniesz,
nie tylko sobie, ale także bliskim Ci osobom,
starałabyś się wydać kwotę do ostatniego grosza.
Ta gra jest prawdziwa
i każdy z nas ma takie „magiczne konto”,
tyle tylko, że nie pamiętamy o nim.
Tym magicznym kontem jest czas.
Codziennie rano budząc się, dostajemy 86 400 sekund
do przeżycia,
i zasypiając, tracimy je bezpowrotnie.
To, czego nie przeżyłyśmy, po prostu znika...
„Wczoraj” jest nie do odrobienia...
Każdego ranka od nowa dostajemy 86 400 sekund,
ale także każdego dnia
bank bez ostrzeżenia może przestać nam ten czas dawać.
Więc co zrobisz z danym Ci czasem?
Ile jest dla Ciebie wart? I jak go wykorzystasz?
— A. Witkowska
Reposted fromloveisblind loveisblind viadenim denim
flower-power
Play fullscreen
Happy Christmas
I wrapped it up and sent it 
With a note saying I love you
I meant it 
Now I know what a fool I've been 
But if you kissed me now 
I know you'd fool me again 
Reposted fromdenim denim

November 04 2013

flower-power
8923 cf67
flower-power
5301 6fb0 500
Reposted fromhogwarts hogwarts viaHogsmeade Hogsmeade
flower-power
Reposted fromHogsmeade Hogsmeade
flower-power
0004 b57b
Reposted fromhogwarts hogwarts viaHogsmeade Hogsmeade
flower-power
5808 726f
Reposted from2nite 2nite viaHogsmeade Hogsmeade

October 30 2013

flower-power
me too
Reposted fromhogwarts hogwarts

October 20 2013

flower-power
Reposted fromwormstache wormstache viahogwarts hogwarts
flower-power
Reposted fromhogwarts hogwarts
flower-power
Reposted fromhogwarts hogwarts
flower-power
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viahogwarts hogwarts
flower-power
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viahogwarts hogwarts
flower-power
3256 06e8
Reposted fromhogwarts hogwarts
flower-power
3277 0614
Snape!
Reposted fromhogwarts hogwarts
flower-power
sex on legs
Reposted fromhogwarts hogwarts
flower-power
7969 74d6
Reposted fromhogwarts hogwarts
flower-power
9268 9ae9
Reposted fromhogwarts hogwarts
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl